Klings Måleri

Miljö

Det känns redan när man ser vår hemsida att vi värnar om miljön.

Det ska vara miljösmart att anlita Klings Måleri, vårt miljötänk ingår alltid i våra tjänster.
För att visa vad vi menar har vi tagit fram en unik miljöplan samt en miljösäkring som vi arbetar efter.
Du blir inte besviken vi vet att den ligger i framkant och att det är trevlig och
underhållande läsning.

Du kan rekvirera vår miljöplan och miljösäkring genom att kontakta oss,
du får den mailad som en PDF fil.